Kreenholm ruudus
Fotoolukirjeldus
 
Näitus esitab vaatlejatele lühifotoolukirjeldust kunagi nõukogude kergetööstuse gigandi „Kreenholmi manufaktuur“ elu kohta. Täiskasvanute linna rahva suur protsent oli selle mehhanismi osa ja nähtavasti on jäänud mälestuste-, unenäode- ja inistustes siiamaani. Manufaktuuri elusaatus erutab narvakaid ka täna.
Näitus „Kreenholm ruudus“ näitab meie Kreenholmi nelja ajaseisundit: Eesti Vabariigi periood möödunud aastasaja 30. aastatel (kasutatud materjalid raamatust „Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri Osaühisus 75. 1857-1932“), nõukogude aja periood (fotod Irina Kivimäe albumist „Peatus „Kreenholm“), uue Eesti Vabariigi ja hiljutine taassünni periood, mis aeglasel sammul nügib läbi pikaajalise vaikuse.
 
Näituse kuraator: Irina Kivimäe
 
----------------------------------------------------
 
КРЕНГОЛЬМ В КВАДРАТЕ
Фотоочерк
 
Выставка представляет зрителям краткий фотоочерк о жизни некогда гиганта советской легкой промышленности «Кренгольмская мануфактура».  Большой процент взрослого населения города был частью этого механизма и возможно остается еще до сих пор в воспоминаниях, снах и мечтах. Его судьба волнует нарвитян и сегодня.
Выставка «Кренгольм в квадрате» показывает четыре временных состояния нашего Кренгольма — период Эстонской Республики в 30-е годы прошлого столетия (использованы материалы из книги «Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri Osaühisus 75. 1857-1932»), советский - (фотографии из альбома Ирины Кивимяэ «Остановка «Кренгольм»), новой Эстонской Республики, и не так давно начавшегося времени возрождения, неторопливыми шагами пробивающегося сквозь долгое молчание.
 
Куратор выставки: Ирина Кивимяэ
Назад
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
Kreenholm ruudu...
 
 
Powered by Phoca Gallery